Trang Chủ Gọp máy chủ YÊU SƠN và QUANG SƠN

Gọp máy chủ YÊU SƠN và QUANG SƠN

07-08-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ YÊU SƠN QUANG SƠN vào 13H00 ngày 08/08/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ YÊU SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ YÊU SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
25000 Kinh Nghiệm Đơn
100000 Thần Khí Bảo Châu 
100000 Ấn Ký Tín Vật
100000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
100000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
300 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ YÊU SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ YÊU SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB