Trang Chủ Gọp máy chủ VÕ ĐANG PHÁI và NGŨ ĐỘC PHÁI

Gọp máy chủ VÕ ĐANG PHÁI và NGŨ ĐỘC PHÁI

12-10-2017

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ VÕ ĐANG PHÁI và NGŨ ĐỘC PHÁI vào 07H00 ngày 13/10/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ VÕ ĐANG PHÁI phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ VÕ ĐANG PHÁI được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
3000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
3000 Lệnh Bài Trang Bị
5000 Mảnh Già Lam Kinh
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
20 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ VÕ ĐANG PHÁI  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ VÕ ĐANG PHÁI sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB