Trang Chủ Gọp máy chủ UYÊN SƠN và LINH SƠN

Gọp máy chủ UYÊN SƠN và LINH SƠN

02-05-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ UYÊN SƠN LINH SƠN vào 22H00 ngày 02/05/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ UYÊN SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ UYÊN SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
20000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
50000 Thần Khí Bảo Châu 
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
50000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
100 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ UYÊN SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ UYÊN SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB