Trang Chủ Gọp máy chủ TU SƠN và ĐIỆP SƠN

Gọp máy chủ TU SƠN và ĐIỆP SƠN

14-11-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TU SƠN ĐIỆP SƠN vào 21H00 ngày 14/11/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TU SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TU SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
16000 Kinh Nghiệm Đơn
50000 Thần Khí Bảo Châu 
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
50000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
1500 Rương Trấn Hồn Thạch
180 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ TU SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TU SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB