Trang Chủ Gọp máy chủ TU SƠN và DU SƠN

Gọp máy chủ TU SƠN và DU SƠN

06-10-2021

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TU SƠN và DU SƠN   vào 13H00 ngày 07/10/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TU SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TU SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 65000
Lệnh Bài Trang Bị 13000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 10000
Rương Trấn Hồn Thạch 13000
Linh Tê 700
Thần Kỳ Thạch 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ TU SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TU SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển Thành KNB