Trang Chủ Gọp máy chủ TRƯỜNG SƠN và YÊU SƠN

Gọp máy chủ TRƯỜNG SƠN và YÊU SƠN

03-07-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TRƯỜNG SƠN YÊU SƠN vào 13H00 ngày 04/07/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TRƯỜNG SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TRƯỜNG SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
30000 Kinh Nghiệm Đơn
50000 Thần Khí Bảo Châu 
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
50000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
100 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ TRƯỜNG SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TRƯỜNG SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB