Trang Chủ Gọp máy chủ TIÊU DAO và THIẾU LÂM

Gọp máy chủ TIÊU DAO và THIẾU LÂM

13-02-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TIÊU DAO và THIẾU LÂM vào 16H00 ngày 13/02/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TIÊU DAO phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TIÊU DAO được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
15000 Kinh Nghiệm Đơn

15000 Lệnh Bài Trang Bị

50000 Mảnh Già Lam Kinh
50000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
50 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ TIÊU DAO sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TIÊU DAO sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB