Trang Chủ Gọp máy chủ THÚ SƠN và ĐỘC SƠN

Gọp máy chủ THÚ SƠN và ĐỘC SƠN

31-07-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THÚ SƠN ĐỘC SƠN vào 16H00 ngày 01/08/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THÚ SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THÚ SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
2000 Kinh Nghiệm Đơn
30000 Thần Khí Bảo Châu 
30000 Ấn Ký Tín Vật
30000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
30000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
25 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ THÚ SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THÚ SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB