Trang Chủ Gọp máy chủ THỔ SƠN và THIÊN SƠN

Gọp máy chủ THỔ SƠN và THIÊN SƠN

29-08-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THỔ SƠN THIÊN SƠN vào 13H00 ngày 30/08/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THỔ SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THỔ SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
10000 Mảnh Già Lam Kinh
10000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn

- Nhân vật thuộc máy chủ THỔ SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THỔ SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB