Trang Chủ Gọp máy chủ THÀNH SƠN và ĐẠO HƯƠNG THÔN

Gọp máy chủ THÀNH SƠN và ĐẠO HƯƠNG THÔN

08-11-2023

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THÀNH SƠN và ĐẠO HƯƠNG THÔN vào 13H00 ngày 09/11/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THÀNH SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THÀNH SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 650000
Lệnh Bài Trang Bị 150000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 50000
Rương Trấn Hồn Thạch 200000
Linh Tê 13000
Dị dung thạch 300000
Mảnh ghép mặt nạ 300000

- Nhân vật thuộc máy chủ THÀNH SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THÀNH SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển Thành KNB