Trang Chủ Gọp máy chủ THẠCH CỔ TRẤN và ĐẠO HƯƠNG THÔN

Gọp máy chủ THẠCH CỔ TRẤN và ĐẠO HƯƠNG THÔN

27-09-2017

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ THẠCH CỔ TRẤN ĐẠO HƯƠNG THÔN vào 17H00 ngày 28/09/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ THẠCH CỔ TRẤN  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ THẠCH CỔ TRẤN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
30000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
30000 Lệnh Bài Trang Bị
50000 Dị dung thạch
50000 Mảnh ghép mặt nạ

100000 Thần Khí Bảo Châu

100000 Ấn Ký Tín Vật
100000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
100000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
100000 Linh Khí
2000 Lệnh Bài Chiến Công
200 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ THẠCH CỔ TRẤN  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ THẠCH CỔ TRẤN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB