Trang Chủ Gọp máy chủ QUỲNH SƠN và THANH SƠN

Gọp máy chủ QUỲNH SƠN và THANH SƠN

07-11-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ QUỲNH SƠN THANH SƠN vào 13H00 ngày 08/11/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ QUỲNH SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ QUỲNH SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
5000 Kinh nghiệm đơn
5000 Thần khí bảo châu
5000 Ấn ký tín vật
5000 Mảnh Già Lam Kinh
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn

- Nhân vật thuộc máy chủ QUỲNH SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ QUỲNH SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB