Trang Chủ Gọp máy chủ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ và THÀNH ĐÔ PHỦ

Gọp máy chủ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ và THÀNH ĐÔ PHỦ

21-09-2017

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ THÀNH ĐÔ PHỦ vào 17H00 ngày 21/09/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
2000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
3000 Lệnh Bài Trang Bị
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
5000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
5 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ PHƯỢNG TƯỜNG PHỦ sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB