Trang Chủ Gọp máy chủ PHỤC SƠN và TÔN SƠN

Gọp máy chủ PHỤC SƠN và TÔN SƠN

30-01-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ PHỤC SƠN TÔN SƠN vào 13H00 ngày 31/01/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ PHỤC SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ PHỤC SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
1000 Kinh Nghiệm Đơn
20000 Thần khí bảo châu
20000 Ấn ký tín vật
20000 Mảnh Già Lam Kinh
20000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn

- Nhân vật thuộc máy chủ PHỤC SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ PHỤC SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB