Trang Chủ Gọp máy chủ NGŨ NHẠC và TOÀN CHÂN

Gọp máy chủ NGŨ NHẠC và TOÀN CHÂN

25-02-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NGŨ NHẠC và TOÀN CHÂN vào 13H00 ngày 26/02/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NGŨ NHẠC phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ NGŨ NHẠC được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
3000 Kinh Nghiệm Đơn

3000 Lệnh Bài Trang Bị

5000 Mảnh Già Lam Kinh
5000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
10 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ NGŨ NHẠC sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NGŨ NHẠC sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB