Trang Chủ Gọp máy chủ LÝ SƠN và DU SƠN

Gọp máy chủ LÝ SƠN và DU SƠN

29-12-2021

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LÝ SƠN và DU SƠN   vào 13H00 ngày 30/12/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LÝ SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ LÝ SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 75000
Lệnh Bài Trang Bị 15000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 15000
Rương Trấn Hồn Thạch 15000
Linh Tê 750
Bông Tuyết 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ LÝ SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LÝ SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển Thành KNB