Trang Chủ Gọp máy chủ LÔI SƠN và ĐẠO HƯƠNG THÔN

Gọp máy chủ LÔI SƠN và ĐẠO HƯƠNG THÔN

29-09-2021

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ LÔI SƠN và ĐẠO HƯƠNG THÔN   vào 13H00 ngày 30/09/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ LÔI SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ LÔI SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 250000
Lệnh Bài Trang Bị 50000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 10000
Rương Trấn Hồn Thạch 50000
Linh Tê 8500
Dị dung thạch 100000
Mảnh ghép mặt nạ 100000
Thần Kỳ Thạch 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ LÔI SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ LÔI SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển Thành KNB