Trang Chủ Gọp máy chủ KÌNH SƠN và HOÀNH SƠN

Gọp máy chủ KÌNH SƠN và HOÀNH SƠN

13-02-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KÌNH SƠN HOÀNH SƠN vào 13H00 ngày 14/02/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ KÌNH SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ KÌNH SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
50000 Thần khí bảo châu
50000 Ấn ký tín vật
50000 Mảnh Già Lam Kinh
50000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn

- Nhân vật thuộc máy chủ KÌNH SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KÌNH SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB