Trang Chủ Gọp máy chủ HỔ SƠN và LINH SƠN

Gọp máy chủ HỔ SƠN và LINH SƠN

25-07-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HỔ SƠN LINH SƠN vào 13H00 ngày 26/07/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HỔ SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HỔ SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
4000 Kinh Nghiệm Đơn

10000 Mảnh Già Lam Kinh

10000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
10 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ HỔ SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HỔ SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB