Trang Chủ Gọp máy chủ HẠ SƠN và KÊ SƠN

Gọp máy chủ HẠ SƠN và KÊ SƠN

12-09-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ HẠ SƠN KÊ SƠN vào 13H00 ngày 13/09/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ HẠ SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ HẠ SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
5000 Kinh nghiệm đơn
10000 Thần khí bảo châu
10000 Ấn ký tín vật
10000 Mảnh Già Lam Kinh
10000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
50 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ HẠ SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ HẠ SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB