Trang Chủ Gọp máy chủ ĐỨC SƠN và TÍCH SƠN

Gọp máy chủ ĐỨC SƠN và TÍCH SƠN

27-11-2019

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ ĐỨC SƠN TÍCH SƠN  vào 13H00 ngày 28/11/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ ĐỨC SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ ĐỨC SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
4000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
500 Lệnh Bài Trang Bị
50000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
50000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Thần Khí Bảo Châu
15000 Linh Khí
1000 [Đại] Chân Khí

500 Rương Trấn Hồn Thạch

40 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ ĐỨC SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ ĐỨC SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB