Trang Chủ Gọp máy chủ CÔN SƠN và LÔI SƠN

Gọp máy chủ CÔN SƠN và LÔI SƠN

21-07-2021

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CÔN SƠN  LÔI SƠN  vào 13H00 ngày 22/07/2021. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CÔN SƠN  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CÔN SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ Số Lượng
Kinh Nghiệm Đơn 200000
Lệnh Bài Trang Bị 40000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 20000
Rương Trấn Hồn Thạch 40000
Linh Tê 2300
Thần Kỳ Thạch 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ CÔN SƠN  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: - Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CÔN SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển Thành KNB