Trang Chủ Gọp máy chủ CÔN LÔN và THIẾU LÂM

Gọp máy chủ CÔN LÔN và THIẾU LÂM

13-12-2017

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CÔN LÔN và THIẾU LÂM vào 10H00 ngày 14/12/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CÔN LÔN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CÔN LÔN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
5000 Kinh Nghiệm Đơn

3000 Lệnh Bài Trang Bị

10000 Mảnh Già Lam Kinh
10000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
30 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ CÔN LÔN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CÔN LÔN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB