Trang Chủ Gọp máy chủ CÁI BANG và NGŨ ĐỘC PHÁI

Gọp máy chủ CÁI BANG và NGŨ ĐỘC PHÁI

24-10-2017

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CÁI BANG và NGŨ ĐỘC PHÁI vào 10H00 ngày 25/10/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CÁI BANG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CÁI BANG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
6000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
10000 Lệnh Bài Trang Bị
10000 Mảnh Già Lam Kinh
10000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn
30 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ CÁI BANG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CÁI BANG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB