Trang Chủ Gọp máy chủ BĂNG SƠN và THIÊN SƠN

Gọp máy chủ BĂNG SƠN và THIÊN SƠN

19-09-2018

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ BĂNG SƠN THIÊN SƠN vào 13H00 ngày 20/09/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ BĂNG SƠN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ BĂNG SƠN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
10000 Kinh Nghiệm Đơn
20000 Mảnh Già Lam Kinh
20000 Mảnh Ghép Luân Hồi ấn

20000 Ấn Khí Tín Vật

20000 Thần Khí Bảo Châu
50 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ BĂNG SƠN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ BĂNG SƠN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB