Trang Chủ Event Túi Sự Kiện

Event Túi Sự Kiện

12-04-2018

I. Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Phần Thưởng


Túi Sự Kiện

Thu Thập: Được ghép từ Huân Chương Tống Kim + Bạch Hổ Đường + Tiêu Dao Cốc + 1v đồng thường

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

2 Tỷ Kinh Nghiệm
2 Tỷ 500tr Kinh Nghiệm
10 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
1 Lệnh Bài Chiến Công
1 Tinh Thạch [Cấp 4]
5 Lệnh Bài Trang Bị
3 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
3 Rương Bí Tịch 180
150 [Mảnh Ghép] Luân Hồi Ấn
2 MG vũ khí
3 [Đại] Chân Khí
15 Rương Trang Bị Ngựa
10 Dị Dung Thạch
150 Thần Khí Bảo Châu
150 Ấn Ký Tín Vật

Huân Chương - Tống Kim

Thu Thập: Nhận được khi tham gia Tống Kim hoặc đổi bằng Danh Bổ Lệnh

Cách sử dụng: Sử dụng để ghép túi sự kiện - NPC event ingame

Huân Chương - Bạch Hổ Đường

Thu Thập: Nhận được khi tham gia Bạch Hổ Đường hoặc đổi bằng Danh Bổ Lệnh

Cách sử dụng: Sử dụng để ghép túi sự kiện - NPC event ingame

Huân Chương - Tiêu Dao Cốc

Thu Thập: Nhận được khi tham gia Tiêu Dao Cốc hoặc đổi bằng Danh Bổ Lệnh

Cách sử dụng: Sử dụng để ghép túi sự kiện - NPC event ingame


Rương Đặc Biệt

Thu Thập : Nhận được từ Săn Hải Tặc + Thương Hội và các hoạt động ingame

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải và mở cần 1 Tiền Xu

Mỗi ngày chỉ được sử dụng tối đa 20 rương

Phần thưởng ngẫu nhiên nhận được:

15 tỷ kinh nghiệm
20 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
20 Mảnh Ghép Vũ Khí
1 Linh Tê Ngọc
1000 Linh Khí
Tinh Thạch [Cấp 5]
40 Chiến Thần

II.Treo cờ nhận thưởng

Yêu cầu: Mỗi 02h00 online sẽ được đốt đèn hoa đăng tại Đạo Hương Thôn

Treo cờ thành công sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn: Linh tê ngọc, Tinh thạch cấp 5, Kinh nghiệm, Linh khí, Rương Mảnh ghép

 

II.Săn Tài Bảo Thố - Nhận Thưởng

Vào Lúc: 11h40 - 19h40 - 21h40 Tài Bảo Thố sẽ xuất hiện tại Map Tống Kim

Tim người tuyết nhỏ nhận thưởng sẽ nhận được: Linh Tê Ngọc, Bí Tịch 180, Mảnh Ghép Già Lam Kinh, Mảnh Ghép Án, Ấn Ký Tín Vật, Đồng Khóa, Kinh Nghiệm

Lưu Ý:

  • - Cần chuẩn bị rương trống trước khi mở túi sự kiện.
  • - Tải update mới để tham gia sự kiện.